Styrelsen:

     

 

Rickard Holmqvist (ordförande)

Mina föräldrar lät bygga ett sommarhus i Barsebäckshamn 1950. Sedan dess har jag, med några års undantag på 60-talet, gästat hamnen varje år. Som 6-åring satt jag till rors i den hyrda segelbåten. Sedan dess har det funnits ett antal segelbåtar i mitt liv.

På 1970-talet tog jag förarbevis och en kustskepparexamen.
Jag har arbetat inom forskning, bygg, försäkring och bank. Dessutom har jag lång erfarenhet av styrelsearbete inom såväl små som stora företag.

Mina tankar kring hamnen
Jag vill bidra till att hamnen underhålls på ett professionellt sätt. Min bakgrund som civ.ing inom väg- och vatten kommer då väl till pass.
Jag vill att medlemmarnas intresse värnas. Det görs bäst genom att vi utvecklar stadgar och regler och följer dem.
Jag vill att vi ser till att ekonomin är så välskött att vi kan hantera även oförutsedda händelser.

     
 

Fredrik Gyllander

Jag är 45 år och uppväxt och boende i Barsebäckshamn med min familj bestående av tre döttrar och min fru Malin.

Hamnen är som ett andra hem för mig och vi har alltid haft båt i familjen; fiskebåt och segelbåt under uppväxten och senare segelbåtar tillsammans med min bror. De senaste åren har familjen semestrat i motorbåt och det fortsätter vi nog med så länge barnen vill med. Kappseglingen ligger mig fortfarande varmt om hjärtat och jag tävlar på relativt hög amatörnivå i Norden med en CB66-Racer.

Sedan 1990-talet har jag varit engagerad i SSPinhättan från suppleant i tonåren via ordförandeposten till att nu sitta i kölbåtskommitén.

Jag är ingenjör inom maskinteknik med inriktning på energi & miljö och driver idag ett företag inom ventilation där jag erbjuder konsulttjänster och service till främst fastighetsbolag och rederier.

Mitt vision för hamnen är främst att vårda och utveckla den till en trivsam, nutidsanpassad och välskött plats för medlemmar och besökare. Styrelsen fick i uppdrag av stämman att ta fram ett förslag på ombyggnad av norra hamndelen. I det förslag som kommer att presenteras ser jag stora möjligheter att hamnen kommer att få ett rejält lyft genom att befintliga medlemmar i interna kölistan får önskade platser, nya medlemmar kommer till och att hamnen blir attraktivare för gästande båtar och seglande ungdomar.

 
     
   

Hugo Burgerhout

Sedan tio år bor jag i hamnen med min hustru Lotta och, sedan snart fyra år, Hugo jr. Mina döttrar är vuxna och utflugna.

Jag är en teknikintresserad jurist. I ungefär halva mitt yrkesliv har jag varit verksam som just jurist i bolag, organisationer och på advokatbyrå. Den andra hälften av mitt yrkesliv har jag, såsom PMP-certifierad projektchef, ansvarat för projektering och implementering av olika typer av processindustrier runt om i världen.

Min fritid har till stora delar kretsat kring båtar, motorcyklar och flygplan. Jag började segla i slutet av 60-talet med den optimistjolle som pappa hade snickrat ihop i skjulet och min teoretiska nautiska skolning började 1976 med ett förarbevis. Det har sedermera kompletterats med såväl utsjöskepparexamen som klass VIII behörighet. För drygt tre år sedan seglade jag hem en båt från Västindien och jag har haft en kort, intensiv och föga framgångsrik kappseglingskarriär med en CB66-Racer.

Jag är stolt över att ha fått förtroendet att företräda hamnens andelsägare i styrelsen. Jag ska göra mitt yttersta för att på bästa sätt värna om andelsägarnas ekonomiska intressen och främja den trivsel som utmärker ett samhälle som Barsebäckshamn. Jag hoppas kunna bidra med transparens och lyhördhet.  

 
     
   

Peter Hofmann 

Jag kommer från Lödde och flyttade 2016 från Ålstorp till Hamnen.

Har två vuxna barn varav en bor hemma hos mig och min fru Lina på Skepparevägen 6.

Jag med min familj är mycket intresserad av båtar och båtliv, och har varierat mellan motorbåt och segelbåt i Hamnen de senaste 20 åren.

Till vardags jobbar jag med Bygg o Fastigheter, och driver byggfirma med säte i Löddeköpinge.

Jag är glad över att ha fått chansen att vara med i styrelsen och på så vis hjälpa till med att förvalta Hamnen.

Med mina kunskaper inom bla Bygg och Fastighetsförvaltning ser jag möjligheter att kunna bidra med det till Hamnen, som ständigt behöver underhållas, repareras, förnyas och utvecklas, för att vara den välskötta Hamn vi önskar.

 
     
   

Bengt Malmberg

Fyllde 68 år i september månad. Är gift sedan länge och bor i Löddeköpinge. Barnen är utflugna med egna familjer och två barnbarn. Min son Aron och jag delar kaptenskapet för vår båt. Ett trevligt sätt att dela på ansträngningar men också umgås kring samma intresse. Familjen har alltid haft intresse för havet från optimister till större segelbåtar.

Har seglat sedan 1973 i olika farkoster med blandad förtjusning. Vi byggde bland annat en S-30 1981 från 5 tunnor polyester till helt färdig båt. Varje pinal i denna båt passerade genom egna händer. En båt som vi seglade tryggt i 33 år och barnen växte upp i. Trevliga turer med familjen och bra sätt att träna umgänge i vått och torrt, under uppväxtåldern eller som tex vid en Göta kanal resa under en månads tid.

Har med mig en ingenjörsutbildning, chefskap och ganska brett tekniskt kunnande. Har under större delen av yrkeslivet sysslat med teknik och projektarbete, både som projektledare och projektchef inom kärnkraftbranschen. På senare tid efter pensionering driver jag ett eget konsultföretag och stöttar större företag med projekt-, strategi- och upphandlingsfrågor och allmän seniorerfarenhet.

Min vision för hamnen -

Är att förnya och bevara en välkänd och fin hamn, välplacerad mitt i Öresund och som uppskattas av många. Emellertid så finns ett uppdämt underhållsbehov som måste hanteras åren framöver. Denna nödvändiga renovering är en utmaning men kan med fördel kombineras med ett bättre utnyttjande av hamnbassängen. Detta kan skapa en förnyad miljö för befintliga andelsägare, dessutom utrymme för fler och framför allt förbättra för våra ungdomar som vi hoppas kommer att bli våra nya andelsägare. Detta kan göras med ett sunt ekonomiskt och långsiktigt tänkande. Att vara andelsägare betyder att man måste engagera sig och ta ansvar i vårt gemensamma omhändertagande av hamnen på både kort och lång sikt.

 
     
   

Hans Wingstrand

Min Barsebäckshamn-bakgrund:

Jag kom 1959 till Barsebäckshamn då mina föräldrar Anders och Kerstin Wingstrand köpte sommarhus på Sjöängavägen 6. Där bor nu min dotter Maria med sin Ola och deras tre barn Ebba, Carl och Måns. Jag och min Inga bor sedan 2004 på Pinhättevägen 10.

Nils-Gunnar Henriksson och min far Anders organiserade 1961 den första seglarskolan med Nils-Gunnars blekingeeka och den GKSS-eka som mina föräldrar då köpte ny för 1.800 kr. Jag och min syster Gunilla var två av åtta pionjärelever. Jag var seglarskolelärare 1964-66 och fick efter min läkarutbildning min första anställning på denna merit eftersom klinikchefen behövde en gast!

Min och Ingas dotter Maria började 1990 i seglarskolan, var lärare 1997-2002 och våra barnbarn Ebba och Carl är numera elever.

 

Mina ambitioner som styrelsemedlem:

1. Att skapa en trivsam och välfungerande hamn för alla: segel- och motorbåtsägare, fiskare, SSP med seglarskola, kappseglare, för SSRS, och för våra hamngäster!

2. Att rusta upp våra bryggor, kajer och byggnader!

3. Att utnyttja hamnens goda förutsättningar för fler och större båtplatser åt de medlemmar som sedan alltför länge står på den ”interna” byteslistan och åt de som väntar på den ”externa” listan!